Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi skapat med vårt gamla sätt att tänka. - Albert Einstein

Våga förändra ditt liv med KBT

Boken lär ut de metoder som visat sig kunna förändra människors liv upp till 180 grader. Den visar steg för steg hur man kan komma dit. Du kan själv välja din egen takt och hur djupt du vill arbeta.

Boken innehåller även material som normalt inte finns med i andra självhjälpsböcker (utan endast i facklitteratur). Den visar på det som skapar hållbara förändringar och hur vi positivt kan förändra våra liv, hur vi kan minska stress, oro och nedstämdhet. Du för hjälp med att upptäcka vilka handlingsstrategier som hjälper dig och vilka som tvärtom hindrar dig att kommer vidare.

Boken tar upp hur du med tankens kraft kan skapa mer positiva känslor och bättre hälsa. Den visar även upp hur vi kan arbeta med barndomstrauma och "resilience" det vill säga hur vi snabbare psykiskt kan komma igen efter svårigheter och och hur vi kan hjälpa kroppen att fysiskt återhämta sig.

Boken kom till efter det att jag själv blivit allvarligt sjuk och dessutom skadad i en trafikolycka. Det var en tuff utmaning att lära mig vända minus till plus. Vi kan själva göra mycket för att förbättra vår hälsa och det vill jag förmedla vidare till läsaren.

Du kan läsa de första tjugo sidorna hos någon av nätbokhandlarna. Upptäck vad du själv kan göra för att förbättra ditt liv.

Hör gärna av dig och berätta om bokens material hjälpt dig till ökad förståelse, och det går att anmäla sig till att i en mindre grupp arbeta utifrån frågarna i boken. Det gäller att våga förändra det som hindra våra liv.

Lycka till!


1-3 dagars kurser kring boken

"Våga förändra ditt liv med KBT"
Kursen kommer att hållas i Stockholm och i Fuengirola
Kontaktadress: info@kognitivterapi.se
Telefon: 070-7526302

Våga förändra ditt liv med KBT
Anna Frostin

Om Anna Frostin

  • Utbildad i Sverige och USA
  • Tioårig erfarenhet som chefsutbildare
  • Arbetat med KBT i snart två decennier som kursledare och föreläsare för steg-1 och steg-2 utbildningen i Kognitiv Psykoterapi på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, och som studierektor för Karolinska Institutets utbildning till Psykoterapeutexamen
  • Examinerad i KBT, hypnos, EMDR och schemafokuserad terapi
  • Föreläsare och kurser i KBT för läkare, vårdpersonal, socialtjänsten och studieförbund
  • Psykoterapi occh konsultuppdrag
  • Arbetat med utbildningsfrågor under nio år som styrelsemedlem i Svenska föreningen för Kognitiv Psykoterapi och Forskning